Ponuky na predaj a nákup cenných papierov
(najnovších 10 ponúk)
PONUKY NA PREDAJ
PONUKY NA KÚPU
Titul
Počet kusov
Cena
Dátum
  Titul
Počet kusov
Cena
Dátum

Akcionári, investori
Táto stránka ponúka výmenu informácií medzi vlastníkmi slovenských cenných papierov. Ide najmä o verejne neobchodované akcie, akcie listinné alebo DPL družstevnícke podielové listy

Zaregistujte si automatické posielanie mailov o nových ponukách, zadajte svoje portfólio do ponuky na predaj, dajte dopyt.

Ponuky budú automaticky zmazané po polroku. Ak chcete zmazať vašu ponuku alebo máte problémy so zadávaním vašej ponuky alebo v zoznamoch chýbajú Vaše cenné papierepošlite prosím mail na milan.hosek@gmail.com.

Kontakt: milan.hosek@gmail.com